Clubgebouw

Tijdens de lessen is ons clubgebouw (met kantine) geopend. In het clubgebouw en in de mededelingenkast aan de voorzijde van het clubgebouw, vind je verenigingsmededelingen, o.a. over wedstrijden, strandritten, ruiteravond, ruiterkamp e.d.

Ook wordt er iedere eerste dinsdag van de maand (vanaf 1 mei t/m 1 oktober) onderhoud gedaan aan het clubgebouw, de afrasteringen e.d. (zie ook de kalender) Alle leden worden geacht daaraan deel te nemen. Vele handen maken licht werk en het bespaart de vereniging veel kosten. Het is dus noodzakelijk dat je elke week even op het publicatiebord kijkt!

Telefoon clubgebouw: 06-18150665