Instructie

Instructie geven is mensen helpen leren rijden naar behoefte, niveau en ontwikkeling. Met die opdracht in het achterhoofd staan de instructeurs en instructrices van De Bosgouw Ruiters ieder lesuur uitleg te geven aan de rijdende leden. Of ze nu graag dressuur rijden, springen of mennen en of ze dit recreatief of heel wedstrijdgericht doen, iedere Bosgouw Ruiter met ieders eigen doelstelling is daarbij even belangrijk en van harte welkom!

De instructie probeert dan ook:
Op tijd met de les te beginnen, een optimale sfeer te scheppen om les te geven, de les aan te passen aan het niveau van de rijdende leden, niets nieuws te laten leren voordat het oude bevestigd is, het hoe en waarom uit te leggen, theorie en praktijk op elkaar af te stemmen, het belang van een goed ruitergevoel duidelijk te maken (het in goed onderling verband en vloeiend aanwenden van de hulpen, nagenoeg onzichtbaar, in de juiste mate, op de juiste plaats en op het juiste ogenblik), verschil aan te geven tussen trainingsgericht en proefgericht rijden, de rijdende leden te leren zelfstandig te werken: oftewel te rijden.

Onze instructeurs:

Kirsten Kluis

Natasja Slappendel

Gerrie Niessing

Nicolette de Wit