Jaarverslag 2019

Bosgouwruiters           

JAARVERSLAG 2019

Het jaar 2019 begon met een gezellige nieuwjaarsreceptie. Zoals gebruikelijk werd deze gehouden op de eerste donderdagavond van het jaar, en zoals gebruikelijk met heerlijke oliebollen van Cor.

In februari is Astrid gestopt met lesgeven. Zij heeft dit circa 18 jaar gedaan.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 22 februari waren Gerrie en Kirsten aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Zij zijn herkozen. Er is een nieuwe structuur voorgesteld voor contributie, de ALV heeft hiermee ingestemd.

Jan en Teun zijn gestopt met het organiseren van de kaartavonden. Zij zijn tijdens de laatste kaartavond van het seizoen (15 maart) bedankt. Gerrie en Pedro hebben het overgenomen.

Het kantineteam, onder leiding van Margriet, heeft de vele taken die Lenie uitvoerde goed opgepakt. De kantine is nog steeds een gezellige plek waar je keurig bediend wordt in je natje en droogje. En ondanks de schappelijke prijzen, lukt het om geld over te houden voor de vereniging – toch ook niet onbelangrijk.

De website is weer in de lucht. Er waren lang technische problemen, maar nu werkt het gelukkig weer.

22 april was Tweede Paasdag, waarop er weer eieren gezocht zijn, die eerst verstopt werden. Daarna clinic door Mariska. Er was veel animo voor deze dag.

Op 11 mei werd de eerste ministreekwedstrijd gehouden. De tweede stond gepland op 29 juni, maar toen was het erg warm, boven de 30 graden. Deze wedstrijd is daarom afgeblazen. Op 14 september was de herkansing. Beide wedstrijden zijn goed verlopen en worden zeer gewaardeerd door de deelnemers. Ze lijken steeds meer op de ‘echte’ wedstrijden doordat je twee dressuurproeven kunt rijden en er een maximumaantal deelnemers is. Natuurlijk is er ’s middags ook een spel of springen. En als het even kan ook een parade met gezamenlijk prijsuitreiking.

Om alvast in een kampstemming te komen is op 18 mei in de kantine een slaapfeestje gehouden. Nouja, ‘slaap’ is natuurlijk niet het goede woord. Er is levend stratego gedaan in het Bentwoud, er zijn marshmallows gemaakt, er is nog veel meer gesnoept en gekletst en toen ook nog een klein beetje geslapen.

21 mei was er in de kantine een ehbo-avond. We hebben van ambulanceverpleegkundige Joffry gehoord wat wij moeten doen ingeval van ongevallen. We hebben geoefend met verband en reanimatie. 

In juni is het dak van de kantine vervangen. Dit was een forse kostenpost, maar nu zitten we allemaal weer onder een veilig, geïsoleerd en mooi dak.

Het ruiterkamp is na jaren verhuisd naar Human&Horse in Kootwijkerbroek. De leiding heeft scherp onderhandeld over de prijs, die lag namelijk aanzienlijk hoger dan in Leersum. Maar de accommodatie was ook aanzienlijk luxer. Om de kosten te drukken duurt het kamp iets korter, nu van zondag t/m zaterdag. Het was precies de week van extreme hitte (40 graden). De lessen in Boskoop gingen niet door, maar op kamp werd het programma gewoon aangepast en hadden ze een hele leuke week. Er werd goed geslapen, want er waren net airco’s geïnstalleerd. Het thema was sprookjes. Voor het warme eten werd iedere dag door iemand anders gezorgd. Het ontbrak de kampgangers aan niets.

Met 29 deelnemers was de onderlinge wedstrijd een succes. Uiteindelijk werd deze gehouden op 31 augustus. Opnieuw was het eigenlijk te heet voor het lekker, maar desondanks hebben we een goede dag gehad. ’s Ochtends dressuur en ’s middags vaardigheid en working equitation. Deze dag wordt georganiseerd door het bestuur. Een deel daarvan kon niet aanwezig zijn, een deel wilde zelf graag meedoen; de organisatie kwam daardoor af en toe wat in het gedrang. Maar gelukkig is iedere Bosgouwruiter flexibel, dus met spontane hulp en aanpassingen liep alles uiteindelijk gesmeerd. Vanaf 18.00uur begon de bbq. Als snel moest het afdak opgezet worden vanwege een harde bui. Maar dit mocht de pret niet drukken.

Op 21 september werd er een Welsh Cob-dag gehouden op ons terrein. Veel van die leden zijn ook lid van de Bosgouwruiters.

Op de werkavonden is weer veel werk verzet, door een te klein groepje mensen. Er komt heel wat bij kijken om het terrein er netjes uit te laten zien. Hier is extra hulp bij nodig.

Er zijn zes KNHS-wedstrijden georganiseerd. De organisatie is overgenomen door Francis en Xi-Qi. De eerste wedstrijd was een beetje wennen, maar daarna liep het al als een trein. De overdracht moet dus wel goed uitgevoerd zijn door Angela. Opnieuw allemaal tevreden geluiden van deelnemers en juryleden. Mede dankzij alle vrijwilligers. 

Er is opnieuw meegedaan aan de Grote Clubactie. De inzet van enthousiastelingen heeft ruim 1000,- opgeleverd.

Op zondag 24 november is er examen menbewijs geweest. Gerrie heeft de zeven deelnemers klaargestoomd. En niet onverdienstelijk, want iedereen is cum-laude geslaagd! Dit betrof enkelspan, tweespan en zelfs vierspan.

Binnen de gelederen van Black-Happinez zijn diverse wisselingen van mens en paard geweest. Afgelopen jaar zijn geen shows gegeven, maar is wel hard geoefend voor nieuwe shows.

Als leden hebben we geprobeerd met elkaar mee te leven in goede en minder goede tijden in ieders persoonlijke leven.

Conclusie: voor De Bosgouwruiters was 2019 een actief en geslaagd jaar!