Lessen

De lessen worden ingedeeld door het bestuur in overleg met de instructie. Op het terrein van de vereniging is bij het rijden onder de man zowel als bij het mennen, om veiligheidsredenen, het dragen van de cap verplicht. (HR, art. 29).
Elk lesrijdend lid zal normaal gesproken een les per week kunnen volgen. Bij ziekte of afwezigheid van een instructeur/-trice zal zoveel mogelijk voor vervanging worden gezorgd. Als dat niet mogelijk is kan het voorkomen dat twee lessen worden samengevoegd.

Kom je niet naar de les? Laat het dan weten!

Meldt dit zo mogelijk minimaal een dag van te voren bij je instructeur/-trice zodat deze in staat is zonodig de lesindeling aan te passen.