Informatie over de lessen


De lessen worden ingedeeld door het bestuur in overleg met de instructie. Op het terrein van de vereniging is bij het rijden onder de man zowel als bij het mennen, om veiligheidsredenen, het dragen van de cap verplicht. (HR, art. 29).
Elk lesrijdend lid zal normaal gesproken een les per week kunnen volgen. Bij ziekte of afwezigheid van een instructeur/-trice zal zoveel mogelijk voor vervanging worden gezorgd. Als dat niet mogelijk is kan het voorkomen dat twee lessen worden samengevoegd.
 

Kom je niet naar de les? Laat het dan weten!


Meldt dit zo mogelijk minimaal een dag van te voren bij je instructeur/-trice zodat deze in staat is zonodig de lesindeling aan te passen.Ook als de instructeur/trice de les niet kan door laten gaan (door het weer of anders) kan dit op de website gevonden worden op de
homepage.

Instructie

Instructie geven is mensen helpen leren rijden naar behoefte, niveau en ontwikkeling. Met die opdracht in het achterhoofd staan de instructeurs en instructrices van De Bosgouw Ruiters ieder lesuur uitleg te geven aan de rijdende leden. Of ze nu graag dressuur rijden, springen of mennen en of ze dit recreatief of heel wedstrijdgericht doen, iedere Bosgouw Ruiter met ieders eigen doelstelling is daarbij even belangrijk.

De instructie probeert dan ook:
Op tijd met de les te beginnen, een optimale sfeer te scheppen om les te geven, de les aan te passen aan het niveau van de rijdende leden, niets nieuws te laten leren voordat het oude bevestigd is, het hoe en waarom uit te leggen, theorie en praktijk op elkaar af te stemmen, het belang van een goed ruitergevoel duidelijk te maken (het in goed onderling verband en vloeiend aanwenden van de hulpen, nagenoeg onzichtbaar, in de juiste mate, op de juiste plaats en op het juiste ogenblik), verschil aan te geven tussen trainingsgericht en proefgericht rijden, de rijdende leden te leren zelfstandig te werken: oftewel te rijden.

Instructeurs


Naam Telefoonnummer
Natasja Slappendel 06-10055610
Astrid van Vliet 015-3699133
06-23555018
Vivien Kribbe 06-53152899
06-14789483
Kirsten Kluis
Frank Wey
Clubgebouw

Tijdens de lessen is ons clubgebouw (met kantine) geopend. In het clubgebouw en in de mededelingenkast aan de voorzijde van het clubgebouw, vind je verenigingsmededelingen, o.a. over wedstrijden, strandritten, ruiteravond, ruiterkamp e.d.

Ook wordt er iedere eerste dinsdag van de maand (vanaf 1 mei t/m 1 oktober) onderhoud gedaan aan het clubgebouw, de afrasteringen e.d. (zie ook de kalender) Alle leden worden geacht daaraan deel te nemen. Vele handen maken licht werk en het bespaart de vereniging veel kosten. Het is dus noodzakelijk dat je elke week even op het publicatiebord kijkt!
 
Contactpersoon clubgebouw Mevr. L. van Eijk, tel 0172-215228
Telefoon clubgebouw: 0172-213800