Lidmaatschap


 
Lidmaatschap per jaar:
Paard ruiters tot 16 jaar: € 185,-
Pony ruiters tot 16 jaar: € 170,-
Paard ruiters vanaf 16 jaar: € 195,-
Pony ruiters vanaf 16 jaar: € 185,-
Mennen: € 410,-
Mennen eens in de twee weken: € 205,—
Friezenles: €205,-

Niet lesrijdend lid incl. gebruik van bakken: € 125,-
Niet lesrijdend lid zonder gebruik van bakken: € 95,-

Eenmalig entreegeld: €15,-

Donateurs: minimaal €20,-

Weide geld paard: € 360,- €200,- contant bij inscharen. Restant van €160,- voor 1 augustus betalen. Bij goed mestvrij houden van het land €50 terug. Onderling regelen!
Weide geld pony: € 330,- €200,- contant bij inscharen. Restant van €130,- voor 1 augustus betalen. Bij goed mestvrij houden van het land €50 terug. Onderling regelen!

Prijswijzigingen voorbehouden.

Aanmelden en betalingen de Bosgouwruiters

Aanmelden gaat als volgt: Voor nieuwe leden moet een aanmeldingsformulier worden ingeleverd. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Natuurlijk kan je het hele jaar lid worden. De contributie wordt dan naar rato berekend.
Het lidmaatschap moet voor 1 mei van het verenigingsjaar zijn betaald. Indien niet op tijd is betaald wordt een betalingsherinnering gezonden. De kosten hiervan ad € 5,- worden bij het betreffende lid in rekening gebracht.

Wil je groepslessen volgen dan mag je mag twee proeflessen volgen in een met Natasja Slappendel of Hans Beernink overeengekomen lesuur. Na betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld tot het einde van het lopende jaar, kan worden deelgenomen aan de lessen.

Rekening nummer Rabobank Boskoop: NL07 RABO 0569 5106 94
KvK nr. Rijnland in Leiden: 40464102

Aanmelden KNHS-wedstrijden

Bij deelname aan officiële wedstrijden zijn extra kosten aan de KNHS verschuldigd voor een startkaart. Voor een los abonnement op "Paard en Sport" is eveneens een bedrag aan de KNHS verschuldigd. Voor verdere vragen en/of aanmelden over aanmelden bij de KNHS kan contact worden opgenomen met Angela Haggenburg (debosgouwruiters@yahoo.nl).

Opzeggen Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap doe je schriftelijk voor 1 december van het jaar voorafgaand een het nieuwe verenigingsjaar met een brief aan de secretaris.
Niet op tijd schriftelijk opgezegd (voor 1 december) betekent dat de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar moet worden betaald.
 

Gezinslidmaatschap

Als er binnen een gezin drie personen lid zijn van onze vereniging is het vierde lid gratis! Het jongste gezinslid hoeft dan niet te betalen!
 

Verzekering

In verband met risico's is het aanbevolen om een Wettelijke Aansprakelijkheid voor Particulieren (zogenaamde WA-verzekering) met paardensport dekking af te sluiten.
 

Inentingen en ontwormen

Paarden en ponys die aan activiteiten en wedstrijden van de vereniging deelnemen (en dus met andere paarden en ponys van leden in contact komen) dienen jaarlijks tegen tetanus en influenza te worden ingeent. Een geldig inentingsbewijs dient op verzoek te worden getoond.

Bij weidegang bij onze vereniging is het regelmatig ontwormen van paard of pony verplicht!

Weidegang

De vereniging biedt haar leden de gelegenheid om paard of pony in het zomerseizoen in het land te zetten. Het weideseizoen loopt van 1 mei tot 15 oktober (afhankelijk van het weer). De rest van het jaar mogen geen pony’s/paarden in het land of op de dijk los lopen.
Kosten;  pony  €  330,—  en paard  €  360,—. Dit is inclusief € 50,— statiegeld.
1e termijn betaling dient bij de start van het weideseizoen € 200-- pony /paard in contanten betaald te worden. De 2e termijn betaling (het resterende bedrag) dient voor 1 augustus per bank te zijn betaald.
Bij vroegtijdig verlaten van het land is wel het gehele bedrag verschuldigd!

“€  50,— statiegeld”

Het laten weiden van paard of pony in het land van de BGR geeft wel de verplichting om de handen uit de mouwen te steken. Hiervoor is een regeling getroffen.
Aan het begin van het weideseizoen betaal je €  50,— statiegeld voor het schoonhouden van “jouw” weiland.
(Aan het begin van het weideseizoen dus €  250,— in totaal = aanbetaling weidegeld en “statiegeld”).

De eigenaar c.q. verzorger is samen met de andere eigenaren c.q. verzorgers verantwoordelijk voor het schoonhouden van het weiland. In overleg met elkaar zorgt men dat het land schoon blijft (= vrij van mest). Dit zal met regelmaat worden gecontroleerd en aan het einde van de weideperiode moet het land schoon worden “opgeleverd”.
 
Voor informatie over deze werkzaamheden kun je je richten tot de heer P. de Korte, tel 0172-217662