Wijzigingen lidmaatschap KNHS 2016


In de afgelopen maanden is er intensief gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen de KNHS en FNRS. Het doel van de samenwerking is om de paardensector in zijn geheel te versterken. Zowel de KNHS als de FNRS en de bij deze organisaties aangesloten regio’s, districten en verenigingen hebben baat bij meer mensen die eerder en langer paardrijden. Structurele samenwerking en onderlinge afstemming leiden tot een nog sterkere profilering van de paardensport in Nederland en daarmee ook de positionering van beide organisaties. De KNHS als sportbond voor alle paardensporters en de FNRS als branchevereniging voor professionele paardensportaanbieders. Vanaf 1 januari 2016 start de vernieuwde samenwerking tussen de KNHS en de FNRS officieel.

Daarnaast heeft de KNHS Ledenraad op 2 november jl. de tarieven voor 2016 goedgekeurd en ingestemd met het terugbrengen van het aantal startpassen. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen voor uw vereniging.
Het KNHS-lidmaatschap in 2016
  • ]Het KNHS-lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2016 € 20,- per jaar. Nieuw is dat gezinnen een gezinslidmaatschap kunnen afsluiten voor € 60,- per jaar. Alle gezinsleden die op hetzelfde woonadres wonen, kunnen hier gebruik van maken.
  • Het verplichte abonnement op Paard&Sport vervalt, in plaats daarvan krijgen leden 4 keer per jaar een nieuw paardensportmagazine als onderdeel van het lidmaatschap.
  • In de loop van 2016 krijgen alle leden een digitale ledenpas via de nieuwe Mijn KNHS app. Leden t/m 12 jaar krijgen een fysieke pas.
  • Ook in 2016 kunnen leden gebruik maken van maandelijkse voordeelacties, korting op evenementen en doorlopend collectief ledenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 1.000,- per jaar. Kijk voor het actuele aanbod op knhs.nl/ledenvoordeel. Ook voor verenigingen heeft de KNHS een voordeelportaal. Hierin staat veel collectiefvoordeel op bijvoorbeeld energie, verzekeringen, etc. U kunt dit portaal vinden in Mijn KNHS voor verenigingen.

Startpassen en startlicenties


Per 1 januari 2016 wordt het aantal startpassen teruggebracht van 67 naar 7. De grootste groep ruiters is hiermee goedkoper uit, ondanks dat sommige startpassen duurder worden. Dat komt door het wegvallen van het verplichte abonnement op Paard&Sport en de nieuwe staffelkorting op startpassen. De belangrijkste wijzigingen:
  • Startpassen die na 1 januari 2016 worden besteld zijn 12 maanden geldig in plaats van een kalenderjaar. Daarnaast komt er een startpas voor 1 maand of 1 week. De ruiter kiest zelf wanneer deze startpas in gaat. De gelimiteerde startpas komt daarmee te vervallen.
  • De startpas voor 12 maanden kost in 2016 € 108 voor paarden en € 85 voor pony’s. Wie meerdere startpassen heeft krijgt een staffelkorting op iedere volgende startpas. Ook de universele regeling voor paarden en pony’s blijft bestaan.
  • Voor de disciplines aangespannen sport, mennen, voltige, reining en endurance wordt de startpas vervangen door een startlicentie die meer flexibiliteit biedt.
  • Startpassen en startlicenties kunnen aangevraagd worden door zowel leden met een verenigingslidmaatschap als leden met een FNRS manegelidmaatschap.
  • De facturatie van de startpassen en startlicenties zal vanaf 1 januari 2016 altijd direct door de KNHS aan het lid worden gedaan.
  • In de loop van 2016 zal de KNHS de vernieuwde F-proeven uitbrengen. Deze vorm van wedstrijdsport is uitermate geschikt voor ruiters die nog niet toe zijn aan het B-niveau van de KNHS wedstrijdsport in de disciplines dressuur en springen.
 
Alle informatie over startpassen, startlicenties, tarieven en voorwaarden staat op knhs.nl/startpassen. Neem voor meer informatie over de nieuwe contributiestructuur en de veranderingen die ermee samenhangen contact op met de KNHS Servicedesk op 0577-408300 of servicedesk@knhs.nl.